Na Ulici Boženy Nemcovej v Brezne začali v marci minulého roka stavať nový, moderný dom pre seniorov. Dnes je už takmer vo svojej finálnej podobe. Dôchodcovia by sa tak mohli nasťahovať do svojho nového domova už na jeseň.