88

Aqua burza v Banskej Bystrici

Hady, pavúky, rybky ale aj iné exotické zvieratá a doplnky. To všetko čakalo na návštevníkov Aqua burzy, ktorá sa už po 6 krát konala v Banskej Bystrici.