V ďalšej časti relácie Za dedinou sme navštívili Hrochoť. Obec plnú umelcov, husle sa tam dedia z generácie na generáciu a zrejme aj ten talent.

Najsledovanejšie na