2 463

Za dedinou – Hronská Breznica

Voľakedy pokojná obec, pre ktorú boli najväčším oživením tradičné jarmoky sa zmenila na nepoznanie. Niekoľko desiatok domov zbúrali a nasťahovali im tam diaľnicu. Navštívili sme Hronskú Breznicu.