V  ďalšej časti relácie Za dedinou sme navštívili obec, ktorá susedí priamo s Banskou Bystricou. Bývajú na dedine, no do mesta to majú kúsok. Obyvatelia Kynceľovej nám pospomínali na časy minulé.