2 664

Za dedinou – Dolný Harmanec

Voľakedy kľudná obec, cez ktorú viedla iba prašná cesta. Dnes tade prechádza hlavný ťah cez Šturec na Martin. V relácii Za dedinou sme navštívili Harmanec.