3 773

Retro Bystrica – Cementáreň

V ďalšej časti relácie Retro Bystrica sme si zaspomínali na Cementáreň.Nie len na oblečenie a ovocie ale aj na cement sa čakávalo vo frontách.