169

Útuľňa Poľana

Z bývalej lúčnej maštale urobili turistickú útuľňu. Nad Hriňovou, priamo na Poľane, môžete zažiť pravú divočinu.