S vyššími teplotami to ľudí ťahá viac do prírody, ako do divadla. Štátna opera sa preto rozhodla prilákať divákov opernými sólistami, ktorých mená figurujú v obsadeniach prestížnych operných domov od La Scali až po Metropolitnú operu.