1 914

Retro Bystrica – Smrečina

Časté požiare. Už len to vám môže napovedať, že v ďalšej časti relácie Retro Bystrica pôjde o nie až tak dávno vyhasnutú Smrečinu.Bývalí zamestnanci závodu si zaspomínali aj na Zápalkáreň, či na ťažké pracovné úrazy.