1 297

Osobnosti regiónu – Michal Fiľo

Výrobca fujár Michal Fiľo sa svojmu remeslu venuje už 30 rokov. V roku 2012 ho zvolili za kráľa remesiel. Venuje sa výrobe ľudových hudobných nástrojov. Okrem fujár sú to aj rôzne druhy píšťal.