2 656

Osobnosti regiónu – Jozef Ďuriančik

Banskú Bystricu nadovšetko miluje. Hoci sa tu nenarodil, vie o nej viac, ako hociktorý rodený Bystričan. Je jedným z prvých profesionálnych sprievodcov našim mestom. Spolupracuje s miestnymi novinami, aj s našou televíziou. Jozef Ďuriančik