906

Na slovíčko – Kraj do konca roka 2020 opraví 300km ciest

Najsledovanejšie na

647

i-Mesto

582

Zverinec – hady

1 770

Za dedinou – Pohorelá

579

MsZ BB september 2013