976

Na slovíčko – V kraji chýbajú peniaze na opravu ciest