265

Kamene zmiznutých v Banskej Bystrici

Banská Bystrica je jedno z mnohých miest nielen na Slovensku, ale aj po celej Európe, kde boli osadené tzv. Kamene zmiznutých. Sú poukladané pred domami ľudí, ktorí prišli o život v období holokaustu a nacistického režimu. V meste pod Urpínom je ich aktuálne 25.