305

Výstava Osudy rasovo prenasledovaných na Slovensku

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania pripravili výstavu venovanú rasovo prenasledovaným v období prvej Slovenskej republiky. Študenti si pod dohľadom historikov a učiteľov vyskúšali pozíciu lektorov.