1 849

175. Výročie založenia Železiarní Podbrezová

V Podbrezovej sa vo veľkom oslavovalo. Želieziarne, ktoré založili ešte za čias Rakúska-Uhorska, majú 175 rokov.

Najsledovanejšie na