1 992

Zabíjačka na salaši Zbojská

Zabíjačky už od dávna patria k slovenským tradíciám. Na salaši Zbojská sa už po desiaty krát stretli mäsiari, ktorí pripravovali najrôznejšie špeciality. Samozrejme nechýbala ľudová hudba a zábava.