789

Za darovanie krvi lístky do divadla

V meste pod Urpínom desiatky ľudí darovali najvzácnejšiu tekutinu. Prišli aby pomohli niekomu, kto to potrebude. Ako poďakovanie si budú môcť darcovia vychutnať divadelné predstavenie.