110

Na ZŠ Pieninská vysadili 30 ovocných stromčekov