1 167

Veľký úspech pre školu na Pieninskej v Banskej Bystrici