1 524

V prírode vyzbierali viac ako 270 pneumatík

V prírode nájdete dnes skutočne čokoľvek. Okrem bežných odpadkov, napríklad aj kopy použitých pneumatík. Na jednej strane sú tu ľudia, ktorí prírodu znečisťujú a devastujú. Našťastie, sú tu aj takí, ktorí sa prírode snažia pomôcť.