129

V Banskej Bystrici otvorili kanceláriu prvého kontaktu