Vianočné sviatky sú sviatky pokoja, radosti a rodinnej pohody.
Medzi nami sa však nájdu aj takí, ktorí nemajú štastie byť v kruhu svojich najbližších.