946

Splavovať Hron je tento rok náročnejšie pre nedostatok vody