438

Rooseveltova nemocnice pozastavuje činnosť vakcinačného centra