Banská Bystrica bude v roku 2022 hostiteľom Európskeho mládežníckeho olympijskeho festivalu. Podujatie má byť vo viacerých smeroch unikátne.