636

Príprava vlaku Štefánik na výstavu do Holandska