862

Marcové mestské zastupiteľstvo

Banskobystrickí poslanci opäť zasadali. Rokovali o návrhu rozpočtu, o prijatí úveru na rekonštrukciu Robotníckeho domu, ale aj o územnom pláne. Práve ten je strategický, súvisí s ním napríklad protipovodňová ochrana mesta.