646

Príprava vianočnej výzdoby v Banskej Bystrici