990

Krst knihy – Strategické plánovanie samosprávy