522

Osádzanie vianočného stromčeka na námestí SNP v Banskej Bystrici