Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo pristúpiť k veľkej rekonštrukcii najdlhšej ulice sídliska Sásová. Obyvyteľov však čakajú aj viaceré obmedzenia. Viac sa dozviete v nasledujúcej reortáži.

Najsledovanejšie na

647

i-Mesto

582

Zverinec – hady

1 770

Za dedinou – Pohorelá

579

MsZ BB september 2013