Bývalá pec na vápno pri obci Nemecká sa stala osudnou pre niekoľko stoviek ľudí v priebehu druhej svetovej vojny. Dnes tam stojí pamätník, ktorý pripomína udalosti, ktoré by sa už nemali opakovať.