3 103

Čiernohronská železnica

Čierny Balog všetci dobre poznajú vďaka historickej železnici. Naše cesty tentokrát viedli k starej železnici, ktorá nám otvorila okno do minulosti.