142

Ocenené Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Stredoslovenské múzeum získalo ocenenie za viaceré počiny v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Patrí medzi ne záchrana stredovekého Oltáru očisťovania Panny Márie s oltárnym obrazom Spev Simeona umiestneným na hrade Ľupča, realizácia novej stálej expozície o histórii stredného Slovenska pod názvom Transithistory v Thurzovom dome na námestí SNP v B. Bystrici a realizácia audiovizuálneho viacjazyčného sprievodcu po vzácnej renesančnej Zelenej miestnosti v Thurzovom dome.