232

Na Pustom hrade objavili nové archeologické nálezy

Na Pustom hrade prebieha aj túto sezónu archeologický výskum. Archeologické sondy odkryli, staré mury, no tiež mince, keramiku, hroty šípov či nože.