114

Na banskobystrickej hotelke pribudlo nové podlažie s modernými učebňami

Budova Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici prešla v uplynulom období veľkou premenou. Investícia presahujúca milión eur skvalitnila podmienky na odborné vyučovanie, predovšetkým v odboroch kuchár, čašník a kaderník-vizážista.