340

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Riečke

V Riečke majú neskoro-klasicistický kostol z roku 1858. Nachádza sa v ňom ľudová socha piety, ktorá bola prenesená zo zrúcanej prícestnej kaplnky na rázcestí.

Najsledovanejšie na