241

Múzeum SNP čaká nový interaktívny depozitár

V múzeu SNP robia rozsiahlu rekonštrukciu depozitárov. Ide o jednu z najväčších rekonštrukcií, aké boli v múzeu realizované od jeho existencie.