765

Breznianske kúpalisko chcú spojiť s plavárňou

Brezňania už dlhé roky čakajú na vlastné letné kúpalisko. V pláne bolo postaviť ho na nábreží Hrona ,v poslednom období však prišla do úvahy aj iná lokalita.