1 313

Modelky v kaštieli Radvanských

Kaštieľ Radvanských na chvíľu ožil. Medzi rozbitými stenami stáli modelky, ktoré pózovali pred objektívom fotoaparátu.