635

Lepšie možnosti pre dlhodobo nezamestnaných

Nadpriemerná dlhodobá nezamestnanosť. Problém, ktorý trápi banskobystrický kraj. Individuálny prístup k ľuďom, ktorí nemajú alebo stratili pracovné návyky, by mal byť riešením. A to prostredníctvom agentúry práce.