1 877

Zruční mladí Horehronci

Záujem školákov o technické odbory na stredných školách je nedostatočný, tie preto musia nájsť spôsob, ktorým by budúcich študentov zaujali. Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová si zvolila formu súťaže.