119

Jedinečná Burza Stredných škôl

700 študentov z okresu Banská Bystrica sa v pondelok 24.júna zúčastnilo Burzi Stredných škôl. Išlo o jedinečné podujatie, na ktorom sa poprvýkrat predstavili nie len odborné školy ale aj partnerské firmy, ktoré s nimi spolupracujú.