454

Do Hrona vypustili tisíce pstruhov

V Hrone pláva zhruba o 1400 rýb viac. Vypustili ich tam rybári zo Slovenského rybárskeho zväzu.