624

Hron to zatiaľ vydržal, no Slatina sa vyliala

Niekoľko upršaných dní zdvihlo hladiny riek a postavilo na nohy hasičov po celom Slovensku. Situácia na Hrone je zatiaľ stabilizovaná, no koryto rieky Slatina sa vylialo.