1 750

Fašizmus, nacizmus a rasizmus

Znaky extrémistických režimov a ich rozdiely priblížila prednáška na  Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Záujem prejavili nielen študenti ale aj verejnosť.