Nedostatok parkovacích plôch, to je problém ktorý trápi viaceré bystrické sídliská. Obmedzenie parkovania nákladných vozidiel malo vytvoriť viac miest. Nie všetci vodiči však toto nariadenie rešpektujú.