Kováčstvo patrí k najstarším remeslám sveta. V minulosti mala každá Slovenská dedina svojho kováča, no dnes je toto remeslo v úzadí. V Slovenskej Ľupči sa však kováčske techniky spájajú s modernou umeleckou tvorbou.

Najsledovanejšie na